Läs också

Varför Multibygg?

ROT-avdrag

Vad är ROT-arbete?

Reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Skattereduktion medges för halva arbetskostnaden för husarbeten (RUT och ROT) men högst 50 000 kronor per person och år.

Vem kan få ROT-avdrag?

Det krävs att du är över 18 år och äger bostaden där ROT-arbeten utförts. Du kan även få ROT-avdrag för dina föräldrars bostad som du äger. Gäller däremot inte om du ska bygga helt nytt hus eller hus som är yngre än 5 år.

Vilka tjänster gäller ROT-avdraget för?

Se skatteverkets exempel på ROT-arbeten: www.skatteverket.se

Har du fler frågor angående ROT-avdraget, ring gärna oss så hjälper vi dig!